ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Υπηρεσίες και Προγράμματα

 

To κέντρο ειδικών θεραπειών λειτουργώντας ως χώρος Ψυχολογικής Στήριξης, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Παιδαγωγικής Ενίσχυσης, δημιούργησε μικρές ομάδες παιδιών με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων των παιδιών που συμμετέχουν.

Οι ομάδες απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής με δυσκολίες στο γνωστικό τομέα, στην συμπεριφορά, την επικοινωνία και δυσκολίες στις σχέσεις με άλλα παιδιά. Οι ομάδες ορίζονται και καθοδηγούνται από τον ψυχολόγο. Κατά τη διάρκεια των ομάδων υπάρχει παράλληλη παρέμβαση τόσο στα θέματα συμπεριφοράς και κοινωνικοποίησης των παιδιών, όσο και στις γνωστικές/μαθησιακές δυσκολίες που έχουν.

Θέματα όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στην επικοινωνία και την τήρηση ορίων, εμπόδια στη δημιουργία λειτουργικών σχέσεων με τους άλλους, είναι κάποια τα ζητήματα συχνά απασχολούν παιδιά και γονείς.

 

Με ποια κριτήρια μπορεί ένα παιδί να συμμετάσχει σε μια ομάδα:

Το αν ένα παιδί θα συμμετάσχει σε μια τέτοια ομάδα εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη του ειδικού πως το παιδί είναι σε θέση να γίνει μέλος μιας ομάδας και ότι θα βοηθηθεί από τη διαδικασία, τη σύμφωνη γνώμη και την ενίσχυση της προσπάθειας από τους γονείς και την ύπαρξη κατάλληλης, ηλικιακά και ιδιοσυγκρασιακά ομάδας για το συγκεκριμένο παιδί.

Σε κάθε ομάδα συμμετέχουν δύο θεραπευτές, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διαρκούν 45 λεπτά.. Η έναρξή τους ορίζεται συνήθως τον Οκτώβρη και ολοκληρώνονται τέλη Μάιου.

 

Πως δουλεύουν οι ομάδες παιδιών;

Τα θέματα αναπτύσσονται μέσα από δημιουργικές, αλλά και συχνά διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως οι ζωγραφιές, το ομαδικό παιχνίδι, η εικαστική έκφραση, αλλά και η στοχευμένη συζήτηση.

Στην ομάδα υπάρχουν δηλαδή πάντα δραστηριότητες και παιχνίδια, που είναι κάθε φορά προαποφασισμένα από τους θεραπευτές και ειδικά σχεδιασμένα σύμφωνα πάντα με τη δυναμική της ομάδας και τις ανάγκες των μελών, ώστε να προάγεται η επεξεργασία των σημαντικών θεμάτων με ευχάριστο για τα παιδιά τρόπο.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι των ομάδων ;

  • Να αναπτύξουν τα παιδιά θετικούς τρόπους επικοινωνίας λεκτικής αλλά και μη λεκτικής
  • Να εξασκηθούν στην δημιουργία φιλικών/κοινωνικών σχέσεων
  • Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους
  • Να αυξήσουν την αυτοεκτίμηση τους
  • Να δουν τον εαυτό τους μέσα από τα μάτια των άλλων
  • Να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας
  • Να επεξεργαστούν τη διαφορετικότητα των άλλων
  • Να προσεγγίσουν θέματα που τυχόν τα απασχολούν μέσα σε μια ομάδα συνομηλίκων
  • Να δοκιμάσουν τα όρια τους σε πλαίσιο με στόχους, όρους και κανόνες
  • Να μοιραστούν εμπειρίες, παιχνίδια, ανησυχίες