ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Υπηρεσίες και Προγράμματα

 

Τι είναι η Εργοθεραπεία;

Η εργοθεραπεία παρεμβαίνει σε διαταραχές και προβλήματα, που εμποδίζουν τη λειτουργική επίδοση των παιδιών και στοχεύει στην ανάπτυξη, τη βελτίωση ή την επανάκτηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων, στις οποίες υπολείπονται.
Μέσα από επιλεγμένα θεραπευτικά προγράμματα και δραστηριότητες συντελεί στην ανάπτυξη και ωρίμανση του παιδιού σε τομείς που αφορούν κινητικές δεξιότητες, γνωστικές/αντιληπτικές δεξιότητες, ψυχοκινητικές δεξιότητες και δραστηριότητες καθημερινής ζωής.

 

Σε ποια παιδιά απευθύνεται η Εργοθεραπεία;

Απευθύνεται σε παιδιά με:

 • Κινητικές διαταραχές- κινητική αδεξιότητα
 • Γραφοκινητικές δυσκολίες
 • Διάσπαση προσοχής- Υπερκινητικότητα
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Αναπτυξιακή καθυστέρηση
 • Γνωστικές και αντιληπτικές ανεπάρκειες
 • Νοητική υστέρηση- σύνδρομα

 

Σε ποιους τομείς βοηθάει η εργοθεραπεία;

Κινητικές Δεξιότητες :

Αδρή κινητικότητα και συντονισμός: Σχετίζεται με την επιδεξιότητα των άνω και κάτω άκρων, την πλευρίωση, τον στασικό έλεγχο, την ισορροπία, τον κινητικό σχεδιασμό και την οργάνωση καθώς και τον αμφίπλευρο συντονισμό.

Λεπτή κινητικότητα και συντονισμός: Σχετίζεται με λεπτούς χειρισμούς χεριών- δακτύλων (βελτίωση στη σταθερότητα, στη δύναμη και στην θέση) και με γραφοκινητικές δεξιότητες.

Οπτικοκινητικός συντονισμός: Αφορά την ικανότητα συγχρονισμού της οπτικής πληροφορίας με την κίνηση του σώματος.

 

Γνωστικές / αντιληπτικές δεξιότητες:

Επίπεδο διέγερσης: Εμφάνιση ετοιμότητας και ικανότητας αντίδρασης και ανταπόκρισης σε ερεθίσματα από το περιβάλλον

Έναρξη δραστηριότητας: Ικανότητα να ξεκινάει μία φυσική ή νοητική δραστηριότητα

Λήξη δραστηριότητας: Ικανότητα τερματισμού μίας δραστηριότητας την κατάλληλη ώρα και αναγνώριση της ολοκλήρωσης

Σειροθέτηση: Τοποθέτηση πληροφοριών, δεδομένων και δράσεων σε σειρά και τάξη

Χρώματα: Ταύτιση, αναγνώριση, ονομάτιση, γενίκευση

Προμαθηματικές- μαθηματικές έννοιες: Ποσότητες, αριθμοί, μέτρηση

Μνήμη: Ακουστική, οπτική, μνήμη γεγονότων, βραχυπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη.

Μίμηση: Μίμηση κινήσεων του σώματος, του προσώπου

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων: Αναγνώριση προβλήματος, ορισμός του προβλήματος, αναγνώριση εναλλακτικών πλάνων, επιλογή συγκεκριμένου σχεδίου δράσης , κρίση(αξιολόγηση) του αποτελέσματος.

 

Οπτική και ακουστική αντίληψη και επεξεργασία των ερεθισμάτων:

Χωρικός προσανατολισμός: Επεξεργασία των θέσεων των αντικειμένων σε διαφορετικό αριθμό σχέσεων μεταξύ τους, έννοιες χώρου.

Χρονικός προσανατολισμός: Νοητική επεξεργασία των δεδομένων σε σχέση με τον χρόνο. Χρονικές έννοιες.

Γενίκευση: Εφαρμογή των δεδομένων μάθησης και συμπεριφοράς που έχει κατακτήσει σε ποικιλία νέων καταστάσεων.

 

Ψυχοκοινωνικές δεξιότητες:

 • Λήψη πρωτοβουλιών
 • Βλεμματική επαφή
 • Ακολουθία κανόνων
 • Δεξιότητες αλληλεπίδρασης

 

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής :

 • Ένδυση-απόδυση
 • Σίτιση
 • Αυτοεξυπηρέτηση (προσωπική υγιεινή)

 

Πότε ένα παιδί χρειάζεται Εργοθεραπεία:

 • Είναι υπερκινητικό δεν μπορεί να ησυχάσει.
 • Υπάρχει εμφανής καθυστέρηση ή διαταραχή στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας.
 • Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ή συγκεντρώνεται υπερβολικά.
 • Δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του στα παιγνίδια και συχνά μεταπηδά από μια δραστηριότητα σε άλλη.
 • Χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση από άλλα παιδιά για να μάθει καινούρια πράγματα.
 • Κουράζεται εύκολα κατά την σχολική του εργασία.
 • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει προφορικές οδηγίες.
 • Δυσκολεύεται να κάνει φίλους της ίδιας ηλικίας, προτιμά να παίζει με μεγαλύτερα ή μικρότερα παιδιά.
 • Δεν παίζει με παιχνίδια που αντιστοιχούν στην ηλικία του.
 • Δυσκολεύεται και δεν του αρέσει να χοροπηδάει , να κάνει κούνια.
 • Είναι αδέξιο, πέφτει πάνω σε έπιπλα ή σε άλλους, δυσκολεύεται να υπολογίσει καλά τη θέση του σώματός του στο χώρο (χτυπάει εύκολα).
 • Έχει μειωμένη αυτοπεποίθηση , είναι απόμακρο από άλλα παιδιά.
 • Είναι υπερευαίσθητο σε αγγίγματα, γεύσεις και θορύβους.
 • Είναι πολύ παθητικό , πάρα πολύ ήσυχο και αποτραβηγμένο
 • Δεν του αρέσει το μπάνιο , το κόψιμο των νυχιών ή το κούρεμα των μαλλιών.
 • Δεν μπορεί να πιάσει καλά το μολύβι, γράφει με υπερβολική πίεση στο χαρτί ή το αντίθετο.
 • Κόβει άτσαλα με το ψαλίδι.
 • Δεν ζωγραφίζει σε πλαίσιο.
 • Δεν μπορεί να κάνει παζλ.
 • Δεν γνωρίζει όλα τα χρώματα , σχήματα , μεγέθη και καθημερινά αντικείμενα.
 • Δεν αναγνωρίζει και δεν μπορεί να αντιγράφει όμοια σχήματα ή να διακρίνει διαφορές σχημάτων και μεγεθών.
 • Δεν γνωρίζει τις ημέρες, εποχές και την διαδοχή τους.
 • Δεν αναγνωρίζει το δεξί-αριστερό χέρι και δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο χώρο-χρόνο. (πίσω-μπρος, πριν-μετά, πάνω-κάτω, μέσα-έξω ).
 • Αντιστρέφει γράμματα και αριθμούς , δεν αφήνει διάστημα μεταξύ γραμμάτων και λέξεων. Ο γραφικός του χαρακτήρας είναι πολύ άσχημος.

 

Εάν το παιδί σας παρουσιάζει 3 ή περισσότερες από τις παραπάνω δυσκολίες συζητήστε τις με έναν εργοθεραπευτή.