Α' ΤΕΣΤ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαγνωστικές Μέθοδοι

 

Το Α τεστ είναι μια ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας. Χορηγείται σε παιδιά του νηπιαγωγείου και ελέγχει κατά πόσο ένα παιδί είναι έτοιμο και ικανό να ξεκινήσει την σχολική του εκπαίδευση στην Α΄δημοτικού.

Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζονται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που δεν είναι ακόμη έτοιμα και αναπτυξιακά ώριμα να αρχίσουν το σχολείο.

Συνεπώς, προλαμβάνονται μελλοντικές μαθησιακές δυσκολίες και σχολική αποτυχία καθώς δίνεται η δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να έχουν πρώιμη παρέμβαση και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους με ειδικά προγράμματα πριν την έναρξή τους στο σχολείο.