ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εξέλιξη Ικανοτήτων

Θυμηθείτε:

Το κάθε παιδί έχει τους δικούς του χρόνους.

Μην απαιτείτε από το παιδί σας ικανότητες που δεν είναι της ηλικίας του.

Μην συγκρίνετε το παιδί σας με άλλα παιδιά και κυρίως μπροστά του.

Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τους ειδικούς (δασκάλους, γιατρούς, θεραπευτές κ.α.) να σας πουν αν είναι κάτι της ηλικίας του και αν ναι αν πρέπει να κάνετε κάτι γι αυτό.

Στην περίπτωση που το παιδί σας δεν έχει κατακτήσει κάτι στην ηλικία του μην πανικοβληθείτε και μην τον πιέσετε.

Ρωτήστε το σχολείο του και παρατηρήστε την συμπεριφορά του. Αν έχει μεγάλη διαφορά με τα παιδιά της ηλικίας του απευθυνθείτε σε ειδικό για αξιολόγηση.

 

Γλωσσική Ανάπτυξη

Βρέφος 0 - 7 μηνών
 • Προσέχει όταν του μιλάτε
 • Κλαίει ή ταράζεται με διάφορους θορύβους
 • Γυρίζει προς το μέρος σας όταν του μιλάτε
 • Ανταποκρίνεται στη φωνή οικείων προσώπων
 • Κατανοεί την αλλαγή του τόνου της φωνής του ενήλικα
 • Γελάει
 • Παράγει ήχους
 • Αντιδρά σε ήχους
 • Εντυπωσιάζεται από τα παιχνίδια που παράγουν ήχους
7 - 12 μηνών 1 - 2 ετών
 • Αντιδρά στο άκουσμα του ονόματός του
 • Παράγει μικρές επαναλαμβανόμενες συλλαβές
 • Μιμείται διάφορους ήχους
 • Χρησιμοποιεί την ομιλία για να τραβήξει την προσοχή σας
 • Καταλαβαίνει λέξεις και απλές οδηγίες
 • Παραλείπει κάποια αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά
 • Χρησιμοποιεί δύο λέξεις μαζί
 • Ρωτάει με μία ή δύο λέξεις
 • Καταλαβαίνει απλές και πιο σύνθετες οδηγίες
 • Δείχνει μέρη του σώματος καθώς και εικόνες διάφορων αντικειμένων όταν του ζητηθεί
 • Ακούει ευχάριστα παραμύθια και τραγούδια
 • Συνδυάζει χειρονομίες και λόγο
 • Λέει το όνομά του
 • Το λεξιλόγιό του περιλαμβάνει 50 έως 100 ή και περισσότερες λέξεις
2 - 3 ετών 3 - 4 ετών
 • Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους
 • Καταλαβαίνει και εξηγεί τη χρήση αντικειμένων
 • Καταλαβαίνει τις έννοιες «ένα-πολλά»
 • Χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό
 • Ο λόγος του γίνεται ολοένα και πιο κατανοητός
 • Φτιάχνει προτασούλες 3 ή 4 λέξεων
 • Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά σε απλές ερωτήσεις
 • Κάνει αρκετά γραμματικά λάθη
 • Χρησιμοποιεί το λόγο για να εκφράσει τις ανάγκες του
 • Το λεξιλόγιό του περιλαμβάνει έως 250 ή και περισσότερες λέξεις
 • Φτιάχνει προτασούλες με 4 ή 5 λέξεις
 • Καταλαβαίνει την λειτουργία των αντικειμένων
 • Απαντά σε απλές ερωτήσεις (ποιος, πού, πότε, γιατί)
 • Αναγνωρίζει τα βασικά χρώματα, σχήματα, ποσότητες και χρονικές έννοιες
 • Κάνει λιγότερα γραμματικά λάθη
 • Συμμετέχει σε συζητήσεις
 • Αρθρώνει σωστά τα περισσότερα σύμφωνα και φωνήεντα της γλώσσας μας εκτός από τα /ρ/, /λ/, /θ/, /σ/
 • Αρχίζει να περιγράφει δραστηριότητες που έκανε κατά τη διάρκεια της ημέρας του
 • Το λεξιλόγιό του περιλαμβάνει 800 έως 1500 ή και περισσότερες λέξεις
4 - 5 ετών 5 - 6 ετών
 • Φτιάχνει προτασούλες με 4 έως 8 λέξεις
 • Ακούει σύντομες και απλές ιστορίες και κάνει ερωτήσεις σχετικά με αυτές
 • Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις
 • Ακολουθεί σύνθετες εντολές
 • Περιγράφει την ημέρα του και τις εμπειρίες του
 • Καταλαβαίνει σχεδόν όλα όσα λέγονται στο σπίτι, στον παιδικό σταθμό ή στο νηπιαγωγείο
 • Μπορεί να διηγηθεί ολοκληρωμένα μια ιστορία
 • Εμπλουτίζει τις προτάσεις του με επίθετα και λεπτομέρειες
 • Δεν κάνει γραμματικά και συντακτικά λάθη
 • Αρθρώνει σωστά σχεδόν όλους τους ήχους της γλώσσας
 • Επικοινωνεί εύκολα με παιδιά και ενήλικες
 • Το λεξιλόγιό του περιλαμβάνει 900 έως 2000 ή και περισσότερες λέξεις
 • Κάνει ερωτήσεις με το «πώς»
 • Παράγει σωστά όλους τους φθόγγους και τα συμπλέγματά τους
 • Χρησιμοποιεί απλές και επαυξημένες προτάσεις
 • Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και αποστηθίζει ποιηματάκια
 • Αναγνωρίζει όλα τα χρώματα και σχήματα
 • Κατανοεί αντίθετες έννοιες
 • Ξεχωρίζει το πραγματικό από το φανταστικό σε μια ιστορία
 • Ξεκινά και διατηρεί το θέμα μιας συζήτησης
 • Το λεξιλόγιό του αυξάνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς