ΜΕΘΟΔΟΣ BOBATH N.D.T. (ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

Θεραπευτικές Μέθοδοι

 

Η Νευροεξελικτική Αγωγή / Bobath είναι η σημαντικότερη θεραπευτική προσέγγιση στην αποκατάσταση ατόμων με βλάβες στο ΚΝΣ όπως παιδιά με τετραπληγία, διπληγία και ημιπληγία.

Είναι μια προχωρημένη θεραπευτική προσέγγιση που παρέχεται από εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές.

Αυτή η προσέγγιση γίνεται με τα χέρια από τον θεραπευτή σε ένας προς έναν θεραπεία, μέσω μιας σειράς τεχνικών παρέμβασης (διευκολύνσεων) οι οποίες προσεγγίζουν την φυσιολογική ανάπτυξη.

Βασίζεται στην ικανότητα του εγκεφάλου να επαναδομείται και να συνέρχεται μετά από νευρολογική βλάβη (νευροπλαστικότητα).

Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες που έχουν βλάβες στο ΚΝΣ οι οποίες επιφέρουν δυσλειτουργίες στη στάση και την κίνηση με συνέπεια περιορισμούς στη λειτουργική δραστηριοποίηση του ατόμου.