ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Υπηρεσίες και Προγράμματα

 

Τί είναι η πρώιμη ανίχνευση - πρώιμη παρέμβαση;

Η πρώιμη παρέμβαση είναι ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής ή νηπιακής ηλικίας που παρουσιάζουν καθυστέρηση σε έναν ή περισσότερους τομείς της ανάπτυξης ( κινητικό ,γνωστικό, γλωσσικό, κοινωνικοποίηση και αυτοϋπηρέτηση).

 

Πρώιμη παρέμβαση και γονείς

Το θεραπευτικό αυτό πρόγραμμα δίνει έμφαση στο να μάθουν οι γονείς να διευκολύνουν την ανάπτυξη των παιδιών τους με νέες δραστηριότητες, έχοντας πρώτα κατανοήσει τις ιδιαιτερότητές τους. Με την ενεργό συμμετοχή τους στην παρεμβατική διαδικασία, οι γονείς μπορούν να ανακαλύψουν μόνοι τους τις δυνατότητες και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των παιδιών τους.

 

Πότε ένα παιδί ενδέχεται να χρειάζεται πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης :

  • Ανήκει σε ομάδα 'υψηλού κινδύνου' (π.χ. έχει γεννηθεί πρόωρο, ελλειποβαρές, υπήρξαν περιγεννετικές επιπλοκές)
  • Ως βρέφος καθυστέρησε να κατακτήσει θεμελιώδη αναπτυξιακά στάδια (στήριξη κεφαλιού, στήριξη σε καθιστή θέση, βάδιση, πρώτη ομιλία)
  • Υπάρχει κάποιο διεγνωσμένο πρόβλημα ή αναπηρία (π.χ. κάποιο σύνδρομο που σχετίζεται με αναπτυξιακή καθυστέρηση)
  • Υπάρχει κληρονομικότητα στο οικογενειακό περιβάλλον
  • Κατακτά τις διάφορες δεξιότητες με πιο αργούς ρυθμους σε σύγκριση με συνομήλικα παιδιά (στον αντιληπτικό, γνωστικό, κινητικό, γλωσσικό, κοινωνικό, συναισθηματικό τομέα)
  • Δεν κατανοεί απλές εντολές και δεν ακολουθεί απλές οδηγίες
  • Δυσκολεύεται ή αδυνατεί να αυτοεξυπηρετηθεί (Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής όπως ντύσιμο, τουαλέτα κ.λ.π.)

 

Η σημασία της πρώιμης παρέμβασης, είναι καθοριστική καθώς έχει παρατηρηθεί ότι παιδιά με καθυστέρηση στα αναπτυξιακά στάδια κατά την προσχολική ηλικία, αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες στο λόγο όταν εντάσσονται στο σχολικό πλαίσιο.

Η πρώιμη παρέμβαση εφαρμόζεται από ειδικευμένους θεραπευτές.