ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (Bobath N.D.T.)

Υπηρεσίες και Προγράμματα

 

Τι είναι η παιδιατρική εργοθεραπεία;

Η Παιδιατρική εργοθεραπεία είναι ένας ιδιαίτερος τομέας που απευθύνεται στο παιδί το οποίο είναι ένας συνεχώς εξελισσόμενος οργανισμός που έχει σαν χαρακτηριστικά: μεγάλη πλαστικότητα εγκεφάλου, διαρκή εξελικτική ικανότητα και δυνατότητα εκπαίδευσης.

Η παιδιατρική εργοθεραπεία αξιολογεί τις κινητικές ικανότητες και το λειτουργικό επίπεδο του κάθε παιδιού. Με γνώμονα τη φυσιολογική αισθητικοκινητική ανάπτυξη σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που αφορά την αδρή και λεπτή κίνηση, την ανάπτυξη λειτουργικών δραστηριοτήτων, την πρόληψη παραμορφώσεων, την βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας, την χρήση ειδικών βοηθημάτων και την εκπαίδευση των γονέων.

Η παιδιατρική εργοθεραπεία ασχολείται με την αξιολόγηση και την αποκατάσταση διαταραχών που εμφανίζονται σε παιδιά νεογνικής εως εφηβικής ηλικίας.

 

Μερικές από τις διαταραχές που ασχολείται είναι:

 • Υψηλό κίνδυνο εγκεφαλικής βλάβης – Πρώιμη παρέμβαση
 • Διαταραχές μυϊκού τόνου (λόγω προωρότητας)
 • Βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος
 • Βλάβη του περιφερειακού νευρικού συστήματος
 • Καθυστέρηση της κινητικής ανάπτυξης
 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση
 • Κινητική αδεξιότητα
 • Αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Σύνδρομα (Ret, Down κλπ)
 • Μυοπάθειες
 • Αισθητηριακές αποκλίσεις
 • Λανθασμένα κινητικά πρότυπα λόγω προβλήματος όρασης – ακοής
 • Αναπνευστικές διαταραχές (νεογνική – παιδική ηλικία)
 • Νευρομυική δυστροφία

 

Ποιος είναι ο στόχος της;

Ο στόχος της παιδιατρικής εργοθεραπείας είναι να εκπαιδεύσει το παιδί έτσι ώστε να λειτουργήσει όσο γίνεται καλύτερα και πιο κοντά στη φυσιολογική κίνηση.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την αναχαίτιση των παθολογικών προτύπων κίνησης και την ταυτόχρονη διευκόλυνση των φυσιολογικών προτύπων αυτής.

Τα αναπτυξιακά στάδια είναι εκείνα που καθοδηγούν τον θεραπευτή στον προσδιορισμό των στόχων του αλλά και στην εκτέλεση του θεραπευτικού προγράμματος. Αυτό που θα πρέπει να επιδιώκει ο θεραπευτής είναι η εμπέδωση από το παιδί της φυσιολογικής κίνησης και η βελτίωση της λειτουργικότητάς του. Άλλωστε αυτό είναι και το ζητούμενο: να μπορέσει το παιδί να λειτουργήσει όσο γίνεται πιο φυσιολογικά για να ενσωματωθεί καλύτερα στο κοινωνικό περιβάλλον.

 

Ποιος ο ρόλος τον γονέων

Οι γονείς πρέπει να εμπλέκονται όσο το δυνατόν περισσότερο στον καθορισμό των στόχων και τις προσδοκίες που θέτει ο θεραπευτής για το παιδί τους αλλά και στο ίδιο το θεραπευτικό πρόγραμμα, εφόσον αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται και στο σπίτι για να υπάρχει συνεχής και ολοκληρωμένη παρέμβαση.

Αυτή η ενεργός συμμετοχή των γονιών στον καθορισμό των στόχων τους βοηθάει ώστε να είναι ρεαλιστές στις απαιτήσεις τους από το παιδί.

Οι γονείς θα πρέπει να μάθουν:

 • Ποιές είναι οι φυσιολογικές θέσεις και κινήσεις έτσι ώστε να τις ενθαρρύνουν για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην παρέμβασή τους
 • Ποιά ανεπιθύμητα κινητική πρότυπα να αποθαρρύνουν
 • Ποιές θέσεις είναι καλές για επικοινωνία
 • Πώς να επικοινωνούν με το παιδί και πώς να ενθαρρύνουν το λόγο
 • Ποιές αισθητηριακές και αντιληπτικές εμπειρίες να ενισχύσουν
 • Ποιον ειδικό εξοπλισμό να χρησιμοποιούν για να διευκολύνουν την κίνηση
 • Πώς να κρατούν και να μεταφέρουν το παιδί τους
 • Ποια παιχνίδια να χρησιμοποιούν έτσι ώστε να επιτύχουν τα παραπάνω

 

Η εργοθεραπεία που παρέχεται στηρίζεται στις βασικές αρχές της Νευροεξελικτικής Αγωγής (NDT-Bobath) και εκτελείται από εξειδικευμένο Εργοθεραπευτή (N.D.T. -Bobath).