ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Υπηρεσίες και Προγράμματα

Θεραπευτική Κολύμβηση

 

Τι είναι η Θεραπευτική Kολύμβηση;

Η θεραπευτική κολύμβηση αποτελεί ένα συνδυασμό κινησιοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, αισθητηριακής ολοκλήρωσης και ψυχαγωγίας.

Η επίδραση του νερού είναι θεραπευτική καθώς βελτιώνει τα αντανακλαστικά, παρέχει καλύτερο έλεγχο των κινήσεων ,της ισορροπίας και του προσανατολισμού, βελτιώνει την αναπνευστική λειτουργία, υιοθετεί πιο φυσιολογικές στάσεις και κινήσεις και παρέχει χαλάρωση, βελτιώνοντας των έλεγχο των ακούσιων κινήσεων.

Το τμήμα  λειτουργεί με εξειδικευμένους θεραπευτές στις πιο σύγχρονες μεθόδους αποκατάστασης.

Η επιστημονική ομάδα με τη θεραπευτική της προσέγγιση, που βασίζεται στις μεθόδους Bobath και Halliwick, επιτυγχάνει καλύτερη κιναισθησία των παιδιών, τη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας, τη χαλάρωση και την ψυχαγωγία του παιδιού μέσα στο νερό, ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι στην αποκατάσταση, μια διαδικασία, στην οποία θεραπευτές και παιδιά "μοιράζονται" πολλά κοινά συναισθήματα και κυρίως αγάπη.

 

Συνδιάζει:

 • Προσαρμοσμένη κολύμβηση
 • Μέθοδός Ηalliwick (ειδικές τεχνικές κολύμβησης – επίπλευσης Μέσω παιχνιδιών και αναπνευστικών ασκήσεων
 • Υδροθεραπεία
 • Κινησιoθεραπεία bobath NDT
 • Κινητικό έλεγχο
 • Ποιότητα κίνησης
 • Ενδυνάμωση
 • Ισορροπία
 • Συντονισμό αισθητηριακής ολοκλήρωσης
 • Ψυχαγωγίας
 • Λειτουργικότητας
 • Αναπνευστικής άσκησης

- Βελτίωση λόγου

- Ωρίμανση στοματικής κοιλότητας

- Βελτίωση υγείας

- Βελτίωση άγχους

 

Ενδείκνυται για:

 • Νευρομυϊκές διαταραχές(εγεφαλική παράλυση ,μυοπάθεια, σύνδρομα, κ.ά.)
 • Διαταραχές του λόγου (τραυλισμος)
 • Αισθητηριακές διαταραχές (απτική αμυντικότητα, ιδιοδεκτικότητα, προσανατολισμό )
 • Νοητική υστέρηση
 • Αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο Asperger, σύνδρομο Rett, κ. ά.)
 • Διαταραχή ελλειματικής προσοχής - υπερκινητικότηταΗ θεραπευτική κολύμβηση μπορεί να βοηθήσει στην:

 • Ενδυνάμωση
 • Στον συντονισμό,
 • Στην κινητική ποιότητα,
 • Στην αισθητικότητα,
 • Σε αισθητηριακά θέματα και
 • Στην λειτουργικότητα.

Η θεραπευτική κολύμβηση συνδυάζει τη ψυχαγωγία με τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων.
Αποτελεί αρκετές φορές τον μοναδικό τρόπο για ανεξάρτητη κίνηση.