ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Που μπορούμε να παρέμβουμε

 

Αξιολόγηση και παρέμβαση σε παιδιά με:

 • Καθυστέρηση ανάπτυξης λόγου.
 • Διαταραχές άρθρωσης.
 • Φωνολογική διαταραχή.
 • Ειδική γλωσσική διαταραχή.
 • Διαταραχές ροής ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία.
 • Δυσαρθρία, απραξία, αφασία.
 • Παιδική Δυσφαγία.
 • Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός).
 • Νοητική υστέρηση.
 • Σύνδρομα (Dawn,Rett, Asperger).
 • Δυσκολίες σε αδρή και λεπτή κινητικότητα.
 • Διαταραχές συντονισμού των κινήσεων.
 • Γραφοκινητικές δυσκολίες.
 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία,δυσορθογραφία, δυσαριθμισία).
 • Δυσκολίες συγκέντρωσης ΔΕΠΥ (διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα).
 • Αναπτυξιακές διαταραχές.
 • Αισθητηριακές διαταραχές.
 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση.
 • Σχολική ετοιμότητα(προγραφή προανάγνωση).
 • Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων.
 • Βελτίωση σχέσεων και επικοινωνίας.
 • Δυσκολίες κοινωνικοποίησης.
 • Προβλήματα συμπεριφοράς.
 • Συναισθηματικές διαταραχές(άγχος, σχολική άρνηση, φοβίες).
 • Συμβουλευτική γονέων.