ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Υπηρεσίες και Προγράμματα

 

Η λογοθεραπεία παρέχει αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που παρουσιάζουν διαταραχές λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα παρέχεται διάγνωση και θεραπεία σε παιδιά με:

 • Διαταραχές άρθρωσης και φωνολογικής ανάπτυξης
 • Γλωσσική καθυστέρηση ή γλωσσική διαταραχή
 • Ειδική γλωσσική διαταραχή (S.L.I)
 • Εξελικτικού τύπου διαταραχές (Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή/Αυτισμός –Νοητική υστέρηση, σύνδρομο Landau – Kleffner, άλλα σύνδρομα)
 • Νευροκινητικές διαταραχές ομιλίας (Δυσπραξία, Δυσαρθρία)
 • Διαταραχές ροής ομιλίας (ταχυλαλία, τραυλισμός, βραδυλαλία)
 • Φωνητικές διαταραχές (αφωνία, δυσφωνία, ρινολαλία)
 • Μερικές ή ολικές διαταραχές προφορικής έκφρασης (κωφαλαλία, αλαλία)
 • Κρανιοπροσωπικές διαταραχές ομιλίας (ανατομικές διαφοροποιήσεις στόματος)
 • Βαρηκοΐα


Πότε πρέπει να αναζητήσουμε την βοήθεια του λογοπεδικού;

 • Όταν δεν μπορεί να αρθρώσει κάποιους ήχους της ομιλίας πχ. θ, δ, σ, ρ ή τους αντικαθιστά με κάποιους άλλους πχ. λέει φάλασσα αντί για θάλασσα, νελό αντί για νερό.
 • Όταν η ομιλία του δεν γίνεται κατανοητή από τους άλλους.
 • Όταν η ομιλία του μοιάζει με παιδιού μικρότερης ηλικίας.
 • Όταν ενώ μιλά κάνει γραμματικά ή συντακτικά λάθη πχ. λέει λάθος τα άρθρα ή τις καταλήξεις των ρημάτων.
 • Όταν ενώ μιλάει δείχνει να «κολλάει», να τραυλίζει. Πχ. επαναλαμβάνει την πρώτη συλλαβή λέξεων πχ. κα..κα..καρέκλα ή τον πρώτο ήχο της λέξης θ..θ..θ..έλω νερό.
 • Όταν δεν μιλάει καθόλου ενώ θα περιμέναμε να μιλάει σύμφωνα με την ηλικία του.
 • Όταν ενώ καταλαβαίνει τα πάντα δεν μπορεί να μιλήσει και επικοινωνεί με νοήματα.
 • Όταν δεν καταλαβαίνει αυτά που του λέμε.
 • Όταν δείχνει να μην επικοινωνεί καθόλου μαζί μας.

 

Οι θεραπείες παρέχονται σε ατομικό επίπεδο, είναι 45 λεπτης διάρκειας και το θεραπευτικό πρόγραμμα κάθε παιδιού είναι εξατομικευμένο και σχεδιασμένο με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Με το πέρας της κάθε συνεδρίας οι γονείς ενημερώνονται για τους στόχους θεραπείας και κατά περίπτωση δίνονται οδηγίες ή ασκήσεις για το σπίτι.