ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ;

Αναγνωρίζω τα συμπτώματα

Η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από προβλήματα στη φυσιολογική ροή της ομιλίας, όπως επαναλήψεις ήχων και συλλαβών, επιμηκύνσεις ήχων, μπλοκάρισμα στην ομιλία ή υποκαταστάσεις λέξεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό που οι γονείς ονομάζουν τραυλισμό στην ομιλία του παιδιού είναι πιθανό να αφορά φυσιολογικές δυσκολίες στη ροή της ομιλίας. Εάν καμιά φορά το παιδί επαναλαμβάνει το πρώτο γράμμα (σ-σ-σ-σήκω) ή την πρώτη συλλαβή (θε-θε-θε-θέλω) ή ακόμα και ολόκληρη την λέξη (όταν-όταν- όταν), αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τραυλίζει. Συχνά οι επαναλήψεις, οι παύσεις και η γενικότερη σύγχυση στην ομιλία είναι φυσιολογικές αντιδράσεις.

Κατά την προσχολική ηλικία, τα παιδιά έχουν πολλές εμπειρίες για τις οποίες θέλουν να μιλήσουν χωρίς όμως να μπορούν πάντα να χρησιμοποιήσουν πολλές λέξεις ταυτόχρονα, προκειμένου να εκφραστούν άνετα. Είναι λοιπόν πιθανό ορισμένα συμπτώματα του τραυλισμού να παρουσιάζονται σε κάποιο παιδί, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Ο ειδικός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να διακρίνει τη φυσιολογική δυσκολία στη ροή της ομιλίας, από τη διαταραχή του τραυλισμού.

Σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM – IV, ο τραυλισμός αναφέρεται στη διαταραχή της φυσιολογικής ροής και της ρυθμικής διαμόρφωσης της ομιλίας (που δεν ταιριάζουν στην ηλικία του ατόμου), η οποία χαρακτηρίζεται από τη συχνή παρουσία ενός από τα ακόλουθα:

  • επαναλήψεις ήχων και συλλαβών
  • επιμηκύνσεις ήχων
  • επιφωνήματα
  • σπασμένες λέξεις (π.χ, παύσεις μέσα σε μία λέξη)
  • ηχηρό ή σιωπηλό μπλοκάρισμα (γεμάτες ή κενές παύσεις της ομιλίας)
  • περιφράσεις (υποκαταστάσεις λέξεων για την αποφυγή προβληματικών λέξεων)
  • λέξεις παραγόμενες με υπερβολική σωματική ένταση
  • επαναλήψεις ολόκληρων μονοσύλλαβων λέξεων (π.χ, το-το-το-το-είδα)
  • Επιπλέον, η διαταραχή της ροής της ομιλίας παρεμποδίζει τη σχολική ή επαγγελματική απόδοση ή την κοινωνική επικοινωνία.

 

 

Επιδημιολογικά στοιχεία

Ο τραυλισμός εκδηλώνεται συνήθως για πρώτη φορά κατά την προσχολική ηλικία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μάλιστα η τάση της εμφάνισης του τραυλισμού σε ολοένα και μικρότερες ηλικίες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ο τραυλισμός εμφανίζεται στις ηλικίες μεταξύ 18 μηνών και 12 ετών, με σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης στις ηλικίες μεταξύ 2 και 5 ετών. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως ο τραυλισμός εμφανίζεται συνήθως κατά την περίοδο όπου η γλωσσική ανάπτυξη εξελίσσεται με γρήγορο ρυθμό.

Επειδή σε αρκετές περιπτώσεις ο τραυλισμός μπορεί να ξεπεραστεί χωρίς την παρέμβαση ειδικού, συχνά τίθεται το ερώτημα εάν θα πρέπει το παιδί που τραυλίζει να παραπέμπεται για θεραπευτική αντιμετώπιση. Συνήθως οι ειδικοί εκτιμούν ότι η παραπομπή του παιδιού θα πρέπει να γίνεται εφόσον οι δυσκολίες στη ροή του λόγου εκδηλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση με την πάροδο του χρόνου, ή όταν ο τραυλισμός δημιουργεί στο παιδί και τους γονείς του υπερβολικό άγχος, το οποίο μπορεί να εκδηλώνεται αργότερα και με τικ.

Συνήθως ο ειδικός σε πρώτη φάση επικεντρώνεται στη συμβουλευτική των γονέων και προσπαθεί να τους διευκολύνει προκειμένου να υιοθετήσουν αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του παιδιού που τραυλίζει. Σε περίπτωση που αυτή η προσπάθεια δεν είναι επαρκής, τότε ο ειδικός εφαρμόζει τη θεραπευτική αντιμετώπιση που απορρέει από τη θεωρητική προσέγγιση την οποία υιοθετεί για την αιτιολογία του τραυλισμού.